Adrian Ericson

Ombud till kongressen från Jönköpings kommun.

Jag är 22 år, universitetsstudent och ombud från Jönköping med engagemang i SSU och kommunpolitiken. Några av mina fokusfrågor på kongressen kommer att vara: trygghet i arbetslivet, en välfärd fri från marknadsintressen, en reglerad migrationspolitik utifrån humana villkor samt fler vägar till högre utbildning. Tidigare i arbetslivet stolt medlem i Transport, jobbar i dag studentfackligt i akademikerförbundet Jusek. Gillar fördelningspolitik och soliga uteserveringar.

Kontakta Adrian
E-post: john.adrian.ericson@gmail.com
Telefon: 073-832 04 71

Pressbild

facebook Twitter Email