Jonas Magnusson

Ombud till kongressen från Jönköpings kommun.

Äntligen kongress!

Svensk socialdemokrati står inför stora utmaningar att vinna ny trovärdighet i en ny och annorlunda tid. Denna tid är präglad av stora samhällsförändringar.
Här är viktigt att socialdemokratin ser:

  • De anställda i vården, deras möjligheter att utföra ett, som de själva önskar, kvalitativt gott jobb! De behöver vårt politiska stöd: tillräckligt med antal arbetskamrater, rätt till heltid, och rättvisa löner!
  • Människors möjlighet till god och prisvärd tandvård. Tandvården måste få ett högkostnadsskydd värd namnet! 
  • Ungdomarna och som ett led av arbetslinjen ger möjlighet för alla ungdomar att inom gymnasiet finansiera sitt körkort! Detta innebär ett särskilt stärkande av kvinnliga studerande med sikte på en framtid inom välfärden och våra nya svenskar som skulle kunna få jobb inom vården och omsorgen.
  • De flyende till Europa och asylpolitiken, där jag ser att vi på sikt måste ha permanenta uppehållstillstånd som grundprincip samt sluta splittra familjer som flyr!

Kontakta Jonas:
E-post: jonas.magnusson@rjl.se
Telefon: 073-981 72 91

Pressbild

facebook Twitter Email