Jonas Nilsson

Kongressombud från Eksjö kommun.

Jag heter Jonas Nilsson och bor i den gamla trästaden Eksjö. Jag har jobbat i hemtjänsten i 10 år. Under den tiden har jag sett hur LOVen förändrat och försämrat möjligheten till en god omsorg i äldrevården. Jag hoppas att kongressen tar ett rejält omtag om politiken i omsorgen så att alla oavsett ekonomisk bakgrund har rätt till ett värdigt liv. Jag kommer strida för att Reepalus utredning får vara vägledande i beslut om synen på vinst i välfärden samt att kommunals krav på arbetskläder i vården tillmötesgår av ombuden.

Kontakta Jonas:
E-post: jonas.nilsson.eksjo@gmail.com
Telefon: 073-376 01 53

Pressbild

facebook Twitter Email