Maria Hörnsten

Ombud till kongressen från Jönköpings kommun.

Boende i Gränna lever ihop med Hasse och en liten hund. Många barn och barnbarn, svårigheter med att komma ihåg alla födelsedagar och det är en synd. Men mina barn känner mig så det är okey.

Intresserad av de mesta som har med samhälle att göra. Jobbat fackligt hela mitt yrkesliv, både som förtroendevald och ombudsman. Först på SEKO, de senaste åren på IF Metall. Så facklig politiskt arbete är viktigt.

Vilka frågor kommer jag att driva på kongressen, näringslivsfrågor hur skapar vi förutsättningar för att skapa jobb. Oavsett om det är industri eller besöksnäring och så vidare.

Motverka att klassklyftorna ökar, i dag har vi ett samhälle med orättvisor som vi måste rätta till. Segregerat samhälle skapar otrygghet för de människor som lever idén. Och det gagnar inte någon. Det måste vi arbeta vidare på och göra vägval och tydligt visa vad vi menar med den svenska modellen.

Jämställdhet från ord till handling, stolt feminist och jag har min egen historia med mig. Oavsett det gäller Sverige eller globalt så de tre R: resurser, representation och rättighet är synnerligen aktuella och skall så bli till dess vi nått våra mål.

Jag kommer också driva på för kulturfrågorna.

Därefter har vi alla de förutsättningar för att fatta bra beslut som berör alla.

P:S Det här med att vara på kongress är en ära.

Kontakta Maria:
E-post: maria.bergsgatan@yahoo.se
Telefon: 072-064 41 18

Pressbild

facebook Twitter Email