Markus Kauppinen

Kongressombud från Gnosjö kommun.

Tack kamrater för era röster i kongressombudsvalet, jag är hedrad och ödmjuk inför förtroendet ni gett mig att representera er på partikongressen.

Samhället och världen är i ständig förändring, inte alltid till det bättre. Vi som parti är i ständig opposition mot orättvisor, ojämlikhet & otrygghet – det är just dessa tre beskrivningar om tillståndet i samhället som är vår uppgift att bekämpa. Inte andra partier i sig utan deras politik och retorik som ställer människor emot varandra.

Vi socialdemokrater vet bätre, det är tillsammans vi bygger det goda samhället. Kongressens huvudtema är trygghet i en ny tid, det är just det vi ska kämpa för oavsett det gäller individens förutsättningar och möjligheter att leva ett fritt liv utan oro för att vid sjukdom eller olycka kunna försörja sig och sin familj, eller känslan av att inte våga gå ut på kvällarna. Det gäller anställningstrygghet och schyssta villkor på arbetsmarknaden, likväl som upprustning av det svenska försvaret.

Utmaningarna är många, vi socialdemokrater tar alltid kampen för ett tryggare samhälle där vi alla kan leva i frihet och jämlikhet. Våra grundvärderingar om just frihet, jämlikhet och broderskap har aldrig varit så aktuella som nu.
Kontakta Markus:
E-post: markus.kauppinen@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 02

Pressbild

facebook Twitter Email