Mona Forsberg

Kongressombud från Jönköpings kommun.

Jag är kommunalråd i Jönköpings kommun och vice ordförande i vår arbetarekommun. Jag är tjänstledig från mitt arbete som barnskötare inom förskolan och har under många år haft olika uppdrag inom mitt fackförbund Kommunal.

Boende i Barnarp, gift med Stefan och stolt mamma till våra tre barn i åldrarna 14-22 år. Genom deras aktiviteter har jag funnits med i föreningsliv som rör fotboll, bandy, trav, funkisrörelsen med mera.

När jag gick med i SSU en gång så var det rättvisefrågor som engagerade mig och det gör det fortfarande. Ett samhälle för alla är ledord som alltid finns med mig!

Fokusfrågor för mig på kongressen är bl.a. bostadsbyggnation och välfärdsfrågor som rör socialtjänsten och funktionshinderpolitik / LSS.

Jag är stolt över att få representera Jönköping på kongressen och ser fram emot 8-12 april!

Kontakta Mona:
E-post: mona.forsberg@jonkoping.se
Telefon: 072-573 32 69

Pressbild

facebook Twitter Email