Niklas Lindberg

Kongressombud från Aneby kommun.
Mitt namn är Niklas lindberg, 24 år från Aneby kommun. I det dagliga livet arbetar jag som kock och är politiskt aktiv. Jag är ordförande för Aneby arbetarekommun, har varit det sedan 2015. Jag gick med partiet och började engagera mig inför valet 2014. Inom kommunen sitter jag i fullmäktige, kommunstyrelsen och vice ordförande för barn och utbildnings nämnden.
På partikongressen kommer jag att bevaka ”Jobb i hela landet” och ”Framtidspartiet som folkrörelse”. Det sistnämnda känns som ett naturligt område för mig, med mitt tidigare arbete på ABF!

Kontakta Niklas:
E-post: nicce1992@hotmail.com
Telefon: 076-831 67 55

Pressbild

facebook Twitter Email