I väntan på morgondagens debatt

Vi Socialdemokrater vet hur man bygger landet. Vår delegations ställningstaganden och ändringsförslag till de politiska riktlinjerna om den ekonomiska politiken ser ut att få gehör av partistyrelsen och flera delegationer är inne på samma spår. Vi ser nu framemot de reviderade riktlinjerna som kommer presenteras under dagen och debatten och kongressens beslut i plenum. // Markus Kauppinen, kongressombud 

facebook Twitter Email