Kauppinen höll flaggan högt och en skarp passning till Greta Thunberg

Under andra halvan av dag tre fick Markus Kauppinen med sig flera delegationer från talarstolen. Det fälldes fler tårar i kongresshallen när Lisa Nåbo höll tal och bland annat indirekt uppmanade Greta Thunberg att engagera sig partipolitiskt.

Under den nya programpunkten: ”Alla ska ha ett eget hem” var Johan Löfstad föredragande. Här höll Markus Kauppinen vår flagga högt genom att i sitt framförande plädera för två ändringsyrkanden. Det ena var för att sänka avkastningskraven på allmännyttans bostäder så att fler har råd med bostad. Här fick han medhåll från flera andra delegationer. På vårt yrkande om nedskrivningsreglerna fick vi stryk från partistyrelsen som menade att det finns bättre alternativ för att stimulera bostadsbyggande på landsbygden.

En annan fråga som Markus tog upp var att lånetak och amorteringskrav ska vara utformade så att de inte stänger ute låg- och medelinkomsttagare. Votering begärdes i frågan men det hörde inte ordförande så partistyrelsens avslag bifölls. Synd för oss.

Klockan 16.00 gick vi över till ett nytt område. ”En reglerad och rättssäker invandring” och Morgan Johansson var föredragande. I denna fråga hade vi inga egna yrkanden utan ställde oss helt bakom partistyrelsens riktlinjer där det fanns en stor enighet. Det enda av vikt som hände var en motion som yrkade om att avskaffa lagen om eget boende, som partistyrelsen biföll. Motionen var välbalanserad och den kan vi varje dag försvara.

Efter middagen klockan 18.30 introducerar Magdalena Andersson SSU-ordförande Lisa Nåbo som ny talare. SSU har under året rekryterat 4542 nya medlemmar! Nåbo trycker på hårt för en snabbare omställning inom klimatområdet. Hon vill att det ska gå snabbare än partistyrelsens ambitioner, som ändå är i världsklass. Lisa Nåbo talade direkt till Greta Thunberg om att man inte bara kan stå och agitera, utan om man ska få till en förändring så måste man engagera sig politiskt, för det är där man kan göra skillnad.

Talet av Lisa Nåbo skapade tårar och gåshud i hela kongresshallen.

Johan Starck

facebook Twitter Email