Kongressen beslutade annorlunda än vad partistyrelsen föreslog

Sent igår avslutades kongressens första dag. Efter inledningstal av partiordförande Stefan Löfven valdes mötespresidium och minst sagt finns det en del rutin bland våra kongressordförande, med bland andra Karl-Petter Thorwaldsson (före detta LO-ordförande) och Andrea Törnestam (före detta förbundssekreterare för SSU).

Efter uppstarten av kongressen gick vi in i temagrupper för att, i mindre grupper, diskutera de olika områdena som ska behandlas på kongressen. Vi var under temagruppstiden bland annat i temagrupp 1 som hanterade nya förslaget till stadgar och motionssvar på motioner rörande partiorganisationen.

Det var just detta område som kongressen sedan beslutade inom när vi återsamlades i plena klockan 21.00. Partistyrelsen hade lyssnat in ombuden väl under diskussionerna i temagruppen så de uppdaterade förslagen var väl avvägda utifrån vad delegationerna hade lyft där. 

Däremot föreslog partistyrelsen även i sitt uppdaterade förslag att möjligheten att skicka in motioner som enskilda till distriktskongress och partikongress skulle tas bort. Flera var uppe i talarstolen, bland annat undertecknad (Sebastian), för att tala om vikten att behålla denna möjlighet. Enskilda motioner föder engagemang och visst är det häftigt att en enskild medlem, en av cirka 75 000, kan få just sin motion inskickad och behandlad av partikongressen!?

När frågan skulle avgöras blev kongressens beslut att fortsatt möjliggöra enskilda motioner till partikongressen men inte distriktskongresser. Beslutet blev under gårdagen det enda där kongressen beslutade annorlunda än vad partistyrelsen föreslog.

Förhandlingarna ajournerades kl. 23:30 och återupptogs nu på morgonen klockan 08.30. Vad som händer idag får ni läsa mer om under dagen 😊. Nu fortsätter vi arbetet med att bygga landet!

Sebastian Hörlin och Birgitta Svensson
Ombud på partikongressen

facebook Twitter Email