Om arbetet i temagrupperna

Vi har fått olika temagrupper att medverka i och att ansvara för. Tanken är att vi i förväg skall kunna diskutera med partistyrelsen hur vi tänkt och hur de tänkt och kunna justera till vår framtida politik * De politiska riktlinjerna. 

Mina temagrupper under lördagen handlar om En välfärd som går att lita på. Skatter, transfereringar, välfärd med mera. Frågor jag kommer att ta upp är att inkomstbortfallsprincipen i våra försäkringar bör stärkas och gälla även för högre inkomster. Skattesystemet bör reformeras, så att även sjuka, arbetslösa,arbetskadade med flera ska ha samma skatt.

Vi måste vara mer offensiva vad gäller finansiering av infrastruktur. Att våga låna till långsiktiga investeringar är inte en kostnad, utan som namnet antyder en investering. 

Jag har Markus Kauppinen med mig på ena temagruppen. Han är även med mig och Mona Forsberg och Jonas Nilsson i den andra Temagruppen. Jag ser fram emot detta. // Peter Holkko

facebook Twitter Email