Reflektion och framåtblickande

Efter en lång dag igår är känslorna blandade. Jag är glad över att delegationens slit i de migrationspolitiska frågorna gett resultat. Nu lyfts permanenta uppehållstillstånd och rätten till familjeåterförening fram som viktiga principer för svenskt flyktingmottagande i våra politiska riktlinjer. Två viktiga beståndsdelar för att skapa trygghet för alla de som flyr till Sverige och därmed också förutsättningar för etablering och integration. Nu lyfts också att vi ska driva på för fler lagliga vägar till Europa. Trots detta hade jag hoppats att vi kunde komma ännu längre.

Nu ser jag fram emot en dagens förhandlingar även om mina temaområden inte behandlas idag. Först på schemat står välfärdsfrågorna. Att den generella välfärden är ett av grundfundamenten i vårt parti är tydligt här på kongressen. Vinstfrågan har varit bland de mest omdiskuterade. Jönköpings delegations linje är tydlig – vinstjakten hör inte hemma i någonstans i vår generella välfärd.

/ Anna

Lite bilder från gårdagen:

 

facebook Twitter Email