Vi bygger landet

På kongressen har jönköpings delegationen drivit igenom att partiet skall bedriva en aktiv finanspolitik med större utrymme att öka infrastrukturinvesteringar. Vi har även fått igenom att bredda möjligheterna till alternativa finansieringslösningar. Det är bra för länet och hela Sverige. Nu stiger klangen från släggor och betong. Nu bygger vi landet! // Markus Kauppinen

facebook Twitter Email