Vi ska bygga landet tryggt!

Vi bygger landet var temat för debatterna under torsdagen. Vi ombud debatterade frågor som äldreomsorg, sjukvård, tandvård, socialförsäkringar, funktionshinderomsorg och pensioner med mera.

Från Jönköpings län drev vi på i en rad frågor som till exempel att tandvården stegvis ska bli en del av sjukvården.

Birgitta Svensson, ombud från Aneby, var uppe i talarstolen och visade på vikten av grundutbildning, specialistutbildning och kompetensutveckling för samtliga yrkesgrupper inom vården.

Mona Forsberg, ombud från Jönköping, äntrade podiet för att tala om vikten av att alla ska kunna leva ett liv som alla andra, oberoende av funktionsnedsättning, och därmed vikten av att stärka rätten till den personliga assistansen.

Johan Starck, ombud från Eksjö, talade inför kongressen om vikten av att säkra pensionerna, där kopplingen mot slutlönen måste vara tydlig.

Kongressbeslut under dagen inom område Vi bygger landet tryggt!

  • Vi har satt ner foten om att dagens marknadsexperiment i äldreomsorg ska ersättas med ett system som sätter behoven i första rummet.
  • Vi har slagit fast att tandvården ska omfattas av ett högkostnadsskydd likt det som finns inom hälso- och sjukvård.
  • Personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter och kunna leva ett liv som andra. Vi ska säkra rätten till personlig assistans.
  • Karensavdraget ska ses över så att inte den som är sjuk tvingas gå till arbetet för att den inte har råd att vara hemma.
  • Pensionen måste gå att leva på. Därför ska pensionerna höjas.

Elin Rydberg och Markus Kauppinen

Johan Starck talade under dag 2.
facebook Twitter Email